Doktorsitesi.com’dan Tıp Bayramı Araştırması

119 views

Türkiye’nin en büyük sağlık platformu Doktorsitesi.com, Tıp Bayramı kapsamında 29 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında site üyeleri içerisinden 445 hekim ve 2.850 kullanıcının katılımıyla gerçekleştirdiği online araştırmayla sağlık sektörüne ışık tuttu.

Türkiye’nin en büyük sağlık platformu Doktorsitesi.com, yaptığı bu çalışmayla hekimlerin mesleklerine yönelik görüş ve beklentilerini ortaya çıkarırken kullanıcı üyelerinin sağlıkları ile ilgili durum ve düşüncelerini tespit etti.

Hekim olmayı neden tercih ettiler?

Hekimlerle yapılan araştırma sonuçlarına göre,  “topluma faydalı olmak”, hekim olmayı istemekte  %61 ile en önemli etmen olurken, araştırmaya katılan her 2 hekimden 1’i “iyi bir kariyer /statü sahibi olmak” için bu mesleği seçtiğini belirtiyor. Erkek hekimlerin meslek seçiminde kariyer ve geliri daha çok önemsemesi dikkat çekiyor.

Hekimlerde mesleki memnuniyet %65

Hekimlerin %65’i mesleğinden “çok memnun /memnun” olduğunu belirtirken her 4 hekimden 1’i “çok memnun” olduğunu dile getiriyor. “Manevi tatminin yüksek olması” (%71) ve “saygın bir meslek olması (%55) ve “çaresiz insanlara umut vermek” (%46)  en çok belirtilen yanıtlar arasında yer alıyor.

Öte yandan “sağlık politikaları” (%75) hekimlerdeki mesleki memnuniyetsizlikte en çok öne çıkan konu olarak dikkat çekiyor. “Stres”(%66), “yıpratıcılık”(%61), “hak edilen kazancın alınamaması” (%60) da memnuniyetsizlik sebepleri arasında ilk sıralarda yerini alıyor.

Her 2 hekimden 1’i özel hayata zaman ayıramadığı” ve “iş yükünün çok olması” ndan memnuniyetsizlik duyuyor. Kadın hekimlerde,  “iş yükünün çok olması” ve “yıpratıcılık” memnuniyetsizlikte daha büyük rol oynuyor. %34’lük bir kesim de şiddeti memnuniyetsizlik duyduğu konular arasında sayıyor.

Hekimler hastadan emeğe saygı ve karşılıklı güven bekliyor

Hekimler hastalarından en çok “emeğe saygı duymalarını” (%74) ve “karşılıklı güven” (%73) bekliyor. “Anlayış ve işbirliği” (%67), ”her olumsuz durumda hekimi suçlamama” (%63), “kulaktan dolma bilgilere itaat etmeme” (%60)  en çok öne çıkan beklentiler arasında yer alıyor.  Kadın hekimlerin “anlayış ve işbirliği” ile “emeğe saygı” konusunda beklentileri ise erkek hekimlere göre daha yüksek.

Hekimlerin ilaç firmalarından beklentileri incelendiğinde ise “ürünlerin bulunurluğu” ve “uygun fiyat”, öne çıkıyor.

Kadınlar, özel hastane ve muayenehaneleri, erkeklere göre daha çok tercih ediyor

Katılımcıların %5’i araştırmaya katıldıkları gün doktora gittiğini belirtirken her iki kişiden biri son 1 ay içerisinde doktora gittiğini ifade ediyor. Son 1 yıl içerisinde doktora gitme oranı ise %92.

En son muayeneye gidilen yer incelendiğinde ilk sırada   “devlet hastanesi / sağlık ocağı / aile hekimliği” (%52) gelirken ardından sırasıyla “özel hastane” (%29), “üniversite hastanesi”(%14) ve” özel muayenehane” (%5) geliyor.

Kadınlar erkeklere göre özel hastane ve muayenehaneleri, erkekler ise kadınlara göre devlet hastanelerini daha yüksek oranda tercih ediyor.

İnternet, kadınların sağlık konusunda en çok başvurduğu bilgi kaynağı

Sağlıkla ilgili herhangi bir konuda bilgiye ihtiyaç duyulduğunda katılımcılar en çok “direkt hastaneye / muayeneye gittiklerini” (%59) ve “internette arama motorlarında araştırma yaptıklarını” (%56) belirtiyor. Arama motorları özellikle kadınlar (%61)  tarafından erkeklere (%52) göre daha çok tercih ediliyor ve başvurulan kaynaklar arasında ilk sırada yerini alıyor.

Her 3 kişiden biri internetteki forumlara, bloglara, soru-cevaplara baktığını ifade ederken %19’luk kesim ise doktorlara internetten soru sormayı tercih ediyor. Aile, eş, dost, arkadaş (%19) da sağlıkla ilgili başvurulan bilgi kaynakları arasında yer alıyor.

Her 2 kişiden biri hastane ve doktor seçiminde interneti dikkate alıyor

Katılımcıların %56’sı hastane ve doktor seçiminde internetin etkili veya çok etkili olduğunu belirtiyor.

Kadınlar daha çok bilgi, erkekler daha çok ilgi bekliyor

Doktordan beklentilerde %75 ile “tedavimin tam olarak açıklanması” ilk sırada yer alıyor. Kadınlarda ikincil olarak “yapılan test sonuçlarıyla ile ilgili bilgi” isterken erkekler “samimi davranış” bekliyor. Genel olarak karşılaştırıldığında ise kadınlarda tedavi, test sonuçları, rahatsızlığın seyri ve ilaçların kullanımıyla ilgili bilgi beklentisi erkeklere göre daha yüksekken, erkeklerde kadınlara göre hekimden samimi davranış ve kişisel ilgi beklentisi daha yüksek oranda seyrediyor.

Çoğunluk kendini sağlıklı buluyor ve geçen seneye göre bir değişim hissetmiyor

Her 2 katılımcıdan 1’i genel sağlık durumunu “iyi” olarak nitelendirirken %7 sağlığını “mükemmel” buluyor. Sağlığını “kötü” bulanların oranı ise %5.

Bir yıl öncesiyle karşılaştırıldığında katılımcıların yarıdan fazlası genel sağlık durumlarını “hemen hemen aynı” olarak değerlendirirken %23 sağlığını “çok daha iyi / biraz daha iyi”, %21 ise “çok daha kötü / biraz daha kötü” buluyor.

Sağlıklı olmak için ilk şey yenilen / içilenlere dikkat etmek

Sağlıklı olmak için yapılan şeyler arasında ilk sırada “yenilen / içilenlere dikkat etmek” (%69) geliyor. “Kişisel bakım / temizlik” (%60) ikinci sırada yer alıyor ve kadınların (%65) erkeklere (%54) göre daha yüksek oranda dikkat ettiği görülüyor.

Sağlıklı hissetme düzeyine göre sağlıklı olmak için yapılanlar incelendiğinde ise sağlığını mükemmel veya iyi hissedenlerde “yediklerime/ içtiklerime dikkat ederim”, “yürüyüş/spor yaparım”, “kişisel bakıma dikkat ederim” diyenlerin oranının sağlığını orta veya kötü hissedenlere göre daha yüksek olduğu gözlemleniyor.

Geçen seneye göre kendini çok daha iyi hissedenler daha çok yürüyüş / spor yaptığını belirtirken, kendini çok daha kötü hissedenlerde ise bitkisel kür kullanımı daha yüksek.

Araştırma Künyesi

Araştırma Doktorsitesi.com’a üye hekim ve kullanıcılarla online araştırma yöntemiyle  29 Şubat- 8 Mart tarihleri arasında yürütülmüştür.  Araştırmaya Doktorsitesi.com’un üyeleri arasından 445 hekim ile 2.850 kullanıcı katılmıştır.

Doktorsitesi.com hakkında

2008 yılında kurulan Doktorsitesi.com, Türkiye’nin en büyük sağlık platformu olarak hekim, hasta ve sağlık çalışanlarını bir araya getiren sosyal bir platformdur. Veri tabanında 18.000’den fazla kayıtlı hekim ve 2,5 milyondan fazla kayıtlı kullanıcı üyesi bulunmaktadır.

CEVAP VER