İlk Türk SaaS Performans Değerlendirme Girişimi: Pusula360

166 views

Şirketler için yüksek maliyetlere ve zaman açısından büyük kayıplara neden olan, geleneksel personel değerlendirme yöntemlerine çözüm olmak için geliştirilen, Pusula360 Performans Değerlendirme Sistemi insan kaynakları departmanlarından tam not aldı.

Excel ya da basılı formlar aracılığıyla yürütülen performans değerlendirme süreçlerinin yarattığı olumsuzluklar şirketler için çoğu zaman yanlış anlaşılmaları ve bir takım kayıpları da beraberinde getirebiliyor. Üstelik Türkiye’de 10 şirketten 8’i, performans değerlendirme süreçlerini hala geleneksel yöntemlerle yürütüyor. Diğer yandan Performans Değerlendirmenin ücret yönetimi, kariyer yönetimi, stratejik planlama, eğitim ihtiyacı, rotasyon, iş genişletme, iş zenginleştirme, personel planlama gibi birçok konuya doğrudan etki etmesi sebebiyle bu sürecin eksiksiz ve zamanında tamamlanması, şirketler için büyük önem taşıyor. İnsan Kaynakları departmanları için bu formların oluşturulması, güncellenmesi, dağıtılması ve değerlendirilmesi,  bu birimlerin iş yoğunluklarında en çok yer kaplayan operasyonlar arasında yer alıyor. Yeni nesil teknolojiler ise, bu ve benzeri operasyonel yoğunluk ve zaafların birçok açığını kapatmak amacıyla tasarlanarak, sektöre zaman, insan kaynağı ve kurumsal hassasiyetler konusunda katkı sağlamayı hedefliyor.

İçerisinde yer alan sektör ve birimlere özel hazır değerlendirme formları, yeni soru ve parametre ekleme kolaylığı, şematik ve metin bazlı raporlama, pek çok temel teknik, onlarca yönetsel yetkinlik ve yüzlerce davranışa bağlı ölçeklerle esnek formlar yaratma imkânı sunan bu programlar İnsan Kaynakları Performans Değerlendirme Süreçlerini %75 oranında kısaltması ile dikkat çekiyor. Dünya standartlarında ağ, veri ve fiziksel güvenlik koşullarıyla donatılan bir ortamda hizmet sunan bulut tabanlı programlar yüksek veri güvenliği sağlanıyor.

Temmuz ayında ilk kez kullanıcıyla buluşmasına rağmen kısa sürede yüzlerce şirkete girmeyi başaran SAAS (Software as a service) yazılımlı Türkiye’nin ilk bulut performans değerlendirme sistemi Pusula360’ın Kurucu Ortaklarından Emrah Uzunok ülkemizdeki İK süreçleri ile ilgili olarak “Geleneksel yöntemlerde Excel ve yardımcı programlar kullanılarak formlar hazırlanır ve süreç tamamen manuel olarak yürütülür. Bu manuel süreç ise soru yanlışlığı, imla hatasından kaynaklı yanlış anlaşılmalar, sıra yanlışlığı, fazla/veya eksik sorular, baskı hataları, formların dağıtımı, toplanması gibi birçok hataya açık bir operasyon olarak süreci adeta içinden çıkılmaz bir yoğunluğa dönüştürür. Oysa bulut tabanlı yazılımlarda operasyonel yükü yok denecek kadar azdır. Dünyada pek çok örneğini gördüğümüz bu uygulamaların ülkemizde de tercih edilen yöntemler arasında yer alacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Şirketlerin 360 dereceye kadar desteklendiği bulut tabanlı performans değerlendirme programlarında, aynı formlar kullanılarak 90, 180, 270 derecede değerlendirme yapılabiliyor ve bu değerlendirmelerde kaynakların yüzdeleri düzenlenebiliyor. Çoğunlukla yılda 1 ya da 2 kere gerçekleşen değerlendirme süreçlerinin, bulut tabanlı yazılımlarla optimum fonksiyonelliğe ve güvenilirliğe ulaşması bekleniyor.

CEVAP VER