Esnaf ve Sanatkarlara Devletten Tam Destek!

120 views

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin ERKAN ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan POLAT, 7 Kasım 2015 tarihinde Pazarcılar Federasyon Başkanı Ali KARACA, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pazarcı Esnaf ve Sanatkârlar Oda Başkanlarıyla bir araya geldi.

Söz konusu toplantıda, pazarcı esnaf ve sanatkârlarımızın sorun ve taleplerinin yanı sıra Federasyon ve esnaf odalarının sorun ve görüşleri değerlendirildi.

Pazarcıların hizmetleriyle ülkemizin en önemli mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Genel Müdür Necmettin Erkan, Federasyon bünyesinde toplam 95 adet esnaf ve sanatkâr odasının büyük bir özveri ileyaklaşık 60 bin esnaf ve sanatkârımıza hizmet etiklerini söyledi.

Genel Müdür Necmettin Erkan, 25.03.2015 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’nın teşrifleriyle Ankara’da Pazarcı Esnaf Buluşmasını 5 binin üzerindeki pazarcının katılımıyla gerçekleştirdiklerini, pazarcı esnafımızın sorunları ve çözüm önerilerinin devletimizin en üst mercilerince ele alındığını, diğer taraftan pazarcıların ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesinin gerekli olduğundan hareketle Esnaf ve Sanatkâr Özelinde Sektör Analizleri Projesi Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak hayata geçirildiğini belirtti.

Konuşmasının devamında ise son 10 yıllık süreçte Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler ile yürüttükleri projeler hakkında bilgi verdi.

1-     ESNAF VE SANATKÂRLAR İÇİN CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ BİR STRATEJİ BELGESİ HAZIRLAYARAK ESDEP’İ UYGULAMAYA KOYDUK.

Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğümüzce ESDEP kapsamında unutulmaya yüz tutmuş esnaf ve sanatkârlarımızın vergiden muaf tutulmasından, esnaf ve sanatkârlarımızın kullandığı kredi miktarlarının artırılmasına kadar birçok tedbir hayata geçirilmiş olup, kalan tedbirlerle ilgili çalışmalarımız da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde devam etmektedir.

 2-     ESNAF VE SANATKÂRLAR ŞURASINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Esnaf ve Sanatkârlar Şurasının toplanmasının, Bakanlıkların, üniversitelerin, meslek kuruluşlarının ve ilgili gerçek ve tüzel kişilerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak çözüm yollarının aranması ile alınacak yasal ve idari önlemlerin tespiti, ülke düzeyinde izlenecek politikaların oluşturulması açısından önem arz ettiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğümüzce,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da teşrifleriyle 26-27 Kasım 2014 tarihinde 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şurasını gerçekleştirdik. Şurada beş başlık altında 36 karar alınmıştır. Bu kararların takibi de Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

3-     YILLARDIR BEKLENEN PERAKENDE TİCARETİ DÜZENLEYEN KANUNU ÇIKARDIK

Perakende sektörünü düzenleyen ve esnaf ve sanatkârlarımız lehine birçok yenilik getiren düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girmiştir.

4-     ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZIN DEVLET DESTEKLİ KULLANDIĞI KREDİLER REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

  • Esnaf ve sanatkârlara Halk Bankasından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılan kredilerin tutarı Eylül 2015 sonu itibarıyla 15,3 Milyar TL’ye çıkarılmıştır.
  • Esnaf ve sanatkâr kredileri için ayrılan Hazine desteği 2015 yılında 750 milyon TL’ye yükselmiştir. Bu dönemde esnaf ve sanatkâr kredileri için mali bütçeden yaklaşık 3,8 milyar TL’lik ödenek ayrılmıştır.
  • 2002-2014 döneminde yaklaşık 1.100.000 esnaf ve sanatkârımız bu krediyi kullanmıştır.

5-     ESNAF VE SANATKÂRIN KOSGEB DESTEKLERİNDEN FAYDALANMAKTADIRLAR

15.11.2014-15.05.2015 tarihleri arasında KOSGEB destek programları kapsamında esnaf ve sanatkâr kesimine TOPLAMDA : 8731 esnafımız bu yıl içeresinde yaklaşık 52 milyon TL tutarında destekten yararlandırılmıştır.

CEVAP VER